Iris Fyto

Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen

Bio-dynamische therapie/individuele begeleiding

Ieder mens is onderhevig aan spanningen, emoties, soms heftige traumatische ervaringen en is niet altijd in staat dit te uiten of te verwerken. De bio-dynamische psychologie gaat ervan uit dat deze emoties zich zowel in het geheugen als in het fysieke gestel vastzetten en een belemmerende invloed uitoefenen op ons welbevinden. Samen met de therapeut ga je op weg inzicht te verwerven, waardoor mogelijkheden ontstaan tot persoonlijke groei en meer ruimte voor een vreugdevoller bestaan.